Hyppää sisältöön
Soita
Jokela Ville ergonomia
29.1.2019
Ville Jokela

Ergonomiaan ja turvallisuuteen panostaminen kannattaa

Turvallisuus on harvoin pääroolissa trukkihankintaa tehtäessä, mutta turvallisuudesta ei kannata tinkiä.

Työergonomiaa parantavat ratkaisut ovat tärkeitä työntekijöille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Työntekijän sairauspoissaolo maksaa työnantajalle keskimäärin 300–350 euroa per sairauspäivä, ja työkyvyn menetyksestä johtuviin ennenaikaisiin eläkkeisiin kuluu Suomessa miljardeja euroja joka vuosi.

Työympäristön turvallisuuteen vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi fyysinen ympäristö, yrityksen toimintakulttuuri, työtahti, työnjohdon toiminta, työntekijöiden taidot ja käytössä olevat ergonomiset ratkaisut

Viimeisten parinkymmenen vuoden aikana trukkityön turvallisuuden ja ergonomian parantamiseksi on otettu suuria edistysaskeleita. Onneksi kehitystä on tapahtunut, sillä lähtötilanne oli melko synkkä. Nykyisin UniCarriers-nimellä tunnettu varastotrukkivalmistaja Atlet oli mukana Ruotsin valtion 1980-luvun lopulla käynnistämässä projektissa, minkä tarkoitus oli selvittää syyt suuriin sairauspoissaoloihin ja tarjota ratkaisut parempaan työhyvinvointiin. Syntyi Tergo-projekti.

Lähtötilanne oli haastava. Varastojen täysimääräinen hyödyntäminen oli kaventanut työkäytävät vastapainotrukeille liian kapeiksi, ja kuljettajat istuivat suurimmaksi osaksi kulkusuuntaan nähden poikittain – tämä on tilanne myös tämän päivän varastoissa. Tuolloin 99 prosenttia täysipäiväisistä trukinkuljettajista kärsi työasentoon liittyvistä ongelmista. Kuljettaja saattoi kääntää päätään yli 1000 kertaa työtunnin aikana, ja pään kääntämistä yli 45 astetta tapahtui 60 % työajasta, mikä aiheutti selvän syy-yhteyden vammautumiseen. Pään, niskan ja selän lisäksi rasitusongelmia havaittiin muillakin alueilla. Tuotekehityksessä ja muotoilussa alettiin kiinnittää erityishuomiota ajoasennon lisäksi mm. toimintojen sijoitteluun sekä sormien, ranteen, kyynärvarren ja kyynärpään asentoihin.

Projekti tuotti Atletin tuoteperheeseen kokonaisen Tergo-malliston pienestä työntömastotrukista korkealle nostavaan kapeakäytävätrukkiin. Tergo-sarjan varastokoneet ovat edelleen paras vaihtoehto, kun haetaan parasta ergonomiaa ja tuottavuutta.

Työergonomialla iso merkitys

UniCarriers-trukkeja suunniteltaessa tavoitteena on tehdä maailman henkilökohtaisin trukki – sellainen, jota voi helposti säätää erilaisille käyttäjille sopivaksi. Parhaiden ratkaisujen löytämiseksi trukinkuljettajia ja operaatioita lähellä olevia haastateltiin ja toistuvasta rasituksesta aiheutuvista vammoista tehtiin kattavaa tieteellistä tutkimuksia. Useita trukkien prototyyppejä testattiin kuljettajien kanssa tosielämän olosuhteissa. Kaikki ovat yksilöitä, mutta ihmiskehon ominaisuudet tuki- ja liikuntaelinten osalta ovat tiedossa, eikä nykyään enää ole pakko kokeilla, mikä konemalli sopii kenellekin.

Huono ajoasento ja muut työergonomiaan liittyvät ongelmat saavat aikaan huonompaa työssäjaksamista ja jossain vaiheessa isompiakin ongelmia. Työergonomiaa parantavat ratkaisut ovat tärkeitä työntekijöiden lisäksi yrityksille ja yhteiskunnalle. Työntekijän sairauspoissaolo maksaa työnantajalle keskimäärin 300–350 euroa per sairauspäivä, ja työkyvyn menetyksestä johtuviin ennenaikaisiin eläkkeisiin kuluu Suomessa miljardeja euroja joka vuosi.

Turvalaitteista paljon apua

Pyrimme olemaan edelläkävijä myös trukkiturvallisuuden edistämisessä. Aina kun trukki myydään, annamme käyttökoulutuksen, jossa käydään läpi oleellisimmat turvallisuusasiat. Myös turvavöiden käyttöön kiinnitetään huomiota – tämä ”vanhan” turvavarusteen merkitys sivuutetaan liian usein.

Vaikka ergonomiaa ja trukkiturvallisuutta on pystytty parantamaan, trukkityöhön liittyy edelleen riskejä. Mediasta saa valitettavan usein lukea uutisia, joissa kerrotaan trukkityöhön liittyvistä vakavista loukkaantumisista tai jopa kuolemaan johtavista tapaturmista.

UniCarriersin trukeissa panostetaan turvallisuuteen niin isoissa kuin pienissäkin yksityiskohdissa. Näkyvyys on yksi kulmakivistä, ja tässä suhteessa eri valmistajien välillä on suuria eroja. UniCarriersin trukeissa pienetkin elementit on pyritty sijoittamaan niin, että kuljettajan näkökentässä on mahdollisimman vähän esteitä.

Suurin osa tapaturmista sattuu trukin ja ihmisen kohtaamisen seurauksena. Uudet trukit, erityisesti sähkökoneet, ovat hiljaisempia ja usein myös nopeampia kuin aikaisemmin. Varastotrukki saattaa tulla kulman takaa yllättäen, joten suosittelen, että trukkeihin laitetaan huomiovaloheijasteet molempiin suuntiin. Pyrimme löytämään koko ajan uusia ratkaisuja työympäristön turvallisuuden parantamiseksi. Parhaillaan testaamme kulmavaloja, joiden liikeanturit tunnistavat liikkeen kahdesta suunnasta, ja varoittavat kuljettajia ja muita varastossa liikkuvia ihmisiä, kun liikkuva kohde havaitaan kulman molemmilla puolilla.

Huomiovaloheijaste ja kulmavalo ovat yksinkertaisia ja edullisia turvallisuusratkaisuja, jotka vähentävät tapaturmia ja säästävät ihmishenkiä. Turvallisuus on harvoin pääroolissa trukkihankintaa tehtäessä, mutta turvallisuudesta ei kannata tinkiä.

Työergonomia ja hyvinvointi ovat myös teemana UniCarriersin LogiMAT-osastolla D61. LogiMAT-messut pidetään Stutgartissa 19.-21.2.2019.

 

Ville Jokela
Aluemyyntipäällikkö
040 837 5084
ville.jokela@rotator.fi