Hyppää sisältöön
Soita

Sponsorointi ja markkinointiyhteistyö

Rotatorin sponsorointia ja markkinointiyhteistyötä koskevat yleiset periaatteet

Sponsorointi- ja markkinointiyhteistyö on taloudellisiin perusteisiin pohjautuvaa yhteistyötä, joka tarjoaa molemminpuolista hyötyä kahdelle tai useammalle osapuolelle. Sponsoroitu tuo sponsorille tiettyjä etuja ja saa niiden vastineeksi käteistä, tuotteita tai palveluja.

Tarkoitus

Kaiken sponsoroinnin on vahvistettava kuvaa Rotatorista. Sponsorointia on pidettävä osana liiketoimintaa ja sen on noudatettava yhtiön sääntöjä.

Ohjeistus

Sponsorointia on arvioitava siltä pohjalta, missä määrin se

 • vahvistaa Rotatorin tuotteiden ja palveluiden asemaa markkinoilla
 • tavoittaa Rotatorin asiakkaita
 • antaa sukupuolesta riippumatta yhdenvertaiset toimintaedellytykset
 • tarjoaa valtakunnallista vaikuttavuutta

Sponsorointi tapahtuu joko varsinaisin sopimuksin tai tukena yksittäisille tapahtumille tai aktiviteeteille, jotka noudattavat yllä mainittuja periaatteita.

Kaiken sponsoritoiminnan, johon Rotator Oy osallistuu, on edustettava avoimuutta ja kestettävä median ja suuren yleisön tarkastelua.

Rajoitukset

Rotator Oy:n tavaramerkki on tuotava selkeästi esiin yhteyksissä, joita yrityksen kohderyhmät pitävät kaikin tavoin myönteisinä.

Rotator Oy ei sponsoroi

 • toimintaa, jota joku voi pitää moraalittomana, epäeettisenä tai muuten yksityisyyttä loukkaavana
 • ulosottoviraston rekisterissä olevia yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä
 • poliittisia puolueita tai uskonnollisia järjestöjä
 • yrityksiä/yhdistyksiä/järjestöjä, joiden toiminta on selvästi vahingollista ihmisille ja/tai ympäristölle
 • yksityishenkilöjä

Rotator Oy pidättää oikeuden kaikissa yksittäistapauksissa kieltäytyä sponsoriyhteistyöstä tai keskeyttää sen eettisistä tai muista kuin yllä mainituista syistä.

Hakemusten lähettämis- ja käsittelyrutiinit

Otamme sponsorointihakemuksia vastaan vain kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen: janne.salomaki@rotator.fi
Kirjoita aiheriville ”Sponsorointihakemus”.

Hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • Sponsorointia hakeva organisaatio
 • Jäsenmäärä
 • Toiminta, hanke tai tapahtuma (aktiviteetti, koko, kohderyhmät, ikä, ajankohta yms.)
 • Kyseessä oleva summa (sis. verot ja maksut)
 • Rotator Oy:lle tarjottava vastine sekä aktiviteetin suhde Rotator Oy:n toimintaan
 • Yhteystiedot

Lue periaatteet huolellisesti läpi ennen hakemuksen täyttämistä.
Hakemusten käsittelyajat 1-3kk saapumisesta.