Hyppää sisältöön
Soita
8.12.2020

DINO-henkilönostimille on myönnetty Avainlippu

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt Loimaalla toimivan Dinolift Oy:n DINO-henkilönostimille Avainlippu-tunnuksen osoituksena Suomessa valmistetusta tuotteesta. Kevyitä DINO-henkilönostimia on valmistettu jo 45 vuoden ajan turvalliseen ja tehokkaaseen korkealla tapahtuvaan työskentelyyn. Tuotevalikoimasta löytyy nostimia eri käyttötarkoituksiin niin vuokraamoille kuin loppukäyttäjillekin.
Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

– Haimme Avainlippu-merkkiä, koska suomalaisuus, ja siihen vahvasti liittyvät arvot, kuten luotettavuus ja vastuullisuus, ovat yrityksemme toiminnan keskiössä. DINO tunnetaan melko hyvin kotimaassa suomalaisena tekijänä, mutta tiedän, että suomalaisuuteen liittyvät arvot ovat erittäin tärkeitä viennissäkin, kertoo Dinoliftin toimitusjohtaja Karin Nars.

Avainlippu-merkki tunnetaan erittäin hyvin. Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan käytännössä kaikki yrityspäättäjät ja kuluttajat tuntevat Avainlipun. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja vastuullisena arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

– Kuluttajat liittävät Avainlippuun positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta, vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen. 92 prosenttia Avainlippua kantavista yrityksistä sanookin, että merkki tukee tuotteiden ja palveluiden myyntiä, Reetta Mentu kertoo.

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä yli 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä ja vaikuttaa ostopäätöksiin, jotta työpaikat säilyvät ja uusia syntyy. www.suomalainentyo.fi

Uutinen Dinolift Oy:n sivuilla

Dino henkilönostinvalikoima