Hyppää sisältöön
Soita

Älykästä maantiivistystä

20.6.2019
Janne Salomäki

Yksi Pisan kalteva torni riittää

Säästä aikaa ja rahaa samalla varmistuen työn tuloksista!

Maantiivistyksessä pyritään tavoitearvojen saavuttamiseen ja tasalaatuisuuteen koko tiivistettävän työkohteen osalta. Virheiden ja laiminlyöntien seuraukset näkyvät varmasti ennemmin tai myöhemmin. Kuuluisin esimerkki lienee Pisan kalteva torni, mutta ongelmat näkyvät myös jokapäiväisessä arjessa mm. Suomen tiestön huonona kuntona. Maantiivistys onkin tärkeä osa rakennushankkeita, mutta usein siihen kiinnitetään liian vähän huomiota. Työmailla saattaa nähdä edelleen käytössä jopa 80-luvulla valmistettuja jyriä, vaikka uudet teknologiset ratkaisut tarjoavat huomattavasti tehokkaamman ja älykkäämmän tavan tehdä maantiivistystä.

Maantiivistyksen haasteita

Maantiivistys on haasteellista, sillä muuttujia on paljon. Laitteiden puolella puhutaan linjakuormasta, staattisesta painosta, dynaamisesta painosta, iskun pituudesta eli amplitudista, iskutiheydestä eli frekvenssistä ja liike-energian suunnasta. Maapohjan osalta tiivistykseen vaikuttavat mm. kosteus ja maapohjan koostumus. Kuljettajan pitäisi osata tunnistaa, mitkä alueet vaativat lisää tiivistämistä, ja tiivistäminen pitäisi osata lopettaa oikeaan aikaan, sillä ylitiivistämisestä koituu sekä ongelmia että kustannuksia.

FAYAT-konserniin kuuluva saksalainen Bomag on maailman suurin maantiivistyskoneiden valmistaja. Rotator on edustanut vuonna 1957 perustettua Bomagia Suomessa jo vuodesta 1967 alkaen – kyse on pitkäaikaisimmasta edustuksestamme. Valikoimaamme kuuluvat Bomagin tärylätkät, täryvasarat, jyrät ja kaatopaikkajyrät.

Saksalaiseen tapaan Bomagilla pyritään tekemään kaikki mahdollinen itse, suunnittelusta valmistamiseen. Yritys panostaa voimakkaasti tuotekehitykseen ja laitteista löytyy uniikkeja ratkaisuja, kuten kantikasta valssia ja Variocontrol-järjestelmää. Bomag on edelläkävijä myös maantiivistyksen mittauksessa, dokumentoinnissa ja kontrolloinnissa.

Nopeammin, tarkemmin ja tehokkaammin

Bomagin Variocontrol on älykäs ja helppokäyttöinen järjestelmä tiivistystyön tehostamiseen ja optimointiin. Kun kantavuusvaatimus tiedetään, Variocontrol- eli BVC-jyrän kuljettaja valitsee vastaavan EVIB-arvon (MN/m²) ja aloittaa työt.

Työn aikana jyrä säätää automaattitilassa itse itsensä sen mukaan, mikä maaperän jäykkyys on. Iskunpituus ja iskun suunta määrittyvät automaattisesti ja portaattomasti työskentelyn aikana valssin sisällä olevien kiihtyvyysantureiden tuottaman tiedon mukaan. Kuljettaja näkee reaaliaikaisesti EVIB-arvon työmaan eri kohdissa, ja tietää, milloin työ on kullakin kohdalla tehty. Näin vältetään turhat ylityskerrat ja ylitiivistämisen aiheuttamat ongelmat. Lopuksi kuljettaja ajaa mittatulokset koko alueelta ja saa tulostettua laadunvarmistusdokumentin tehdystä työtä.

Manuaalitilassa BVC-jyrän kuljettaja voi valita iskun suunnan kuusiportaiselta asteikolta. Pystysuuntaisella iskulla saadaan maksimaalinen iskuteho, ja kääntämällä iskua vaakasuuntaan voidaan varmistaa esimerkiksi se, että lähellä oleviin rakenteisiin kohdistuu mahdollisimman vähän värähtelyä.

Variocontrolia käyttämällä tiivistykseen kuluu selvästi vähemmän aikaa, ja kuljettaja voi varmistua, että kohde on tiivistetty tasalaatuisesti. Suomalaisessa pilotissa tavoiteltu tiiveysaste saavutettiin BVC-jyrällä jo parilla ajokerralla arvioidun 10 ylityskerran sijasta. Variocontrol-jyrä on myös kokoluokkaa tehokkaampi kuin tavallinen jyrä. Esimerkiksi 13 tonnin BVC-jyrän tiivistyskyky on sama kuin 16 tonnin tavallisella jyrällä.

Variocontrol-jyrien kysyntä on kasvanut viime vuosina erittäin voimakkaasti. Myimme Suomessa ensimmäiset BVC-jyrät tammikuussa 2016, ja tällä hetkellä toimitamme yksivalssijyristä yli 90 % Variocontrol-järjestelmällä. BVC-malleja on tarjolla myös vuokralle Rotarentin kautta.

Työmaa hallintaan

Bomag on mahdollistanut myös sen, että jyrien tuottamat tiiveysmittatulokset voidaan siirtää kolmansien osapuolten järjestelmiin esimerkiksi laadunvarmistamista varten. VM38-option avulla tiiveysmittatiedon voi siirtää jyrästä 3D-järjestelmiin, ja tiivistetystä alueesta saadaan kartta, jossa näkyy, miten tavoitteisin on päästy eri alueilla.

Älytoimintoja löytyy jyrien lisäksi myös pienimuotoisempaan maantiivistykseen suunnitellusta kalustosta. Esimerkiksi osaan Bomagin tärylätkistä on mahdollista saada Economizer-mittari, joka kertoo käyttäjälle LED-valoilla maaperän kantavuusasteen ja varoittaa ylitiivistämisen riskistä. Bomagin tekemän tutkimuksen mukaan Economizer-mittarilla varustettu tärylätkä säästää tiivistykseen kuluvaa aikaa 30%.

Olisiko aika vaihtaa uuteen?

Kaikkien tällaisten innovaatioiden perimmäisenä tavoitteena on parantaa työn laatua, säästää työhön kuluvaa aikaa ja rahaa, ja varmistua siitä, että kaikki työt on tehty juuri niin kuin pitää.

Myös ergonomia on uusissa laitteissa aivan eri tasolla kuin vanhoissa. Ulkoinen ja sisäinen melutaso ja kuljettajaan kohdistuva tärinä ovat huomattavasti pienempiä, ohjaamon eristys parantunut, samaten kuin hallittavuus ja käytettävyys, ja päästöt ovat huomattavasti vähäisemmät kuin vanhemmissa laitteissa.

Olisiko siis syytä vaihtaa vanha kone uuteen?

 

Lisätietoja:

Janne Salomäki
Myyntipäällikkö
janne.salomaki@rotator.fi

Keväällä 2019 Bomag lanseerasi uuden Bomap-ratkaisun tiivistystöiden reaaliaikaiseen dokumentointiin. Android-puhelimiin saa sovelluksen, jolla kuljettaja voi nauhoittaa yliajokerrat kännykän GPS-tietoon perustuen. Järjestelmä laajenee, ja jatkossa jyrän keräämät mitta-arvot ja nykyistä tarkempi paikkatieto saadaan siirrettyä Bomapiin, kun käytössä on älypuhelimen tai tabletin lisäksi Bomagin jyrä VM38-optiolla ja Bomagin toimittama GPS-antenni. Bomapista tiedot voi siirtää työmaalla käytettävään pilvipalveluun, eikä maantiivistysprojekteihin liittyvien tietojen keräämiseen ja dokumentointiin enää tarvita kalliita erillissovelluksia eikä erikoislaitteita.