Hyppää sisältöön
Soita
Bomag mittalaitteet

Bomag

Mittalaitteet ja järjestelmät yksivalssijyriin

Bomag mittalaitteet ja järjestelmät yksivalssijyriin

Bomagin kehittämä EVIB mittausteknologia ja laitteisto mahdollistavat tiiveyden seurannan, tulostuksen tai tallennuksen tietokoneelle. Kaikki mittalaitteet täytyy kalibroida vastaamaan tiivistystyön tilaajan vaatimuksia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi suorittamalla levykoe ja vertaamalla EVIB arvoa MN/m².

Bomag Terrameter Professional tiiveysmittari tulostimella

Tiivistystulos nähdään digitaalisessa muodossa reaaliaikaisesti ja heikot kohdat voidaan tunnistaa tiivistystä tehtäessä. Tiivistettävät väylät voidaan numeroida ja tulostaa suoritetusta tiivistyksestä väyläkohtaiset tulosteet. Väyläkohtaisista tulosteista nähdään mm. käytetty iskunpituus, tiivistystaajuus, kuljettu matka y-akselilla, saavutettu tiivistysarvo x-akselilla.

Bomag Terrameter Professional ja BCM05 tiedonkeruujärjestelmä

Bomag Terrameter Professional järjestelmään on mahdollista liittää BCM05 tiedonkeruujärjestelmä. Järjestelmään kuuluu tablettitietokone, johon on mahdol-lista tallentaa väyläkohtaiset tiedot tiivistystapahtumasta. Lisäksi mukana tulee toimisto-ohjelmisto, jonka avulla voidaan siirtää tietoa tabletilta USB-tikulla toimistossa oleville koneille. Tabletissa näkyy tiivistettävän alueen tiiveystulokset värein ilmaistuna. Käyttäjä määrittää tavoitearvot, jonka mukaan tieto tallentuu tabletin kuvaajaan.

  • Tiivistystulos nähdään digitaalisessa muodossa reaaliaikaisesti ja heikot kohdat voidaan tunnistaa tiivistystä tehtäessä
  • Tiivistettävät väylät voidaan numeroida ja tulostaa suoritetusta tiivistyksestä väyläkohtaiset tulosteet kuittitulosteina
  • Väyläkohtaisista tulosteista nähdään mm. käytetty iskunpituus, tiivistystaajuus, kuljettu matka y-akselilla, saavutettu tiivistysarvo x-akselilla

Bomag VM38 optio

Bomag VM38 optio mahdollistaa EVIB-arvon ulosoton ja näin ollen myös tiedonsiirron kolmannen osapuolen järjestelmiin. Näistä esimerkkinä eri valmistajien 3D-järjestelmät. Uniikin Bomagin antamasta tiedosta tekee EVIB-arvo. EVIB-arvo (MN/m²) on laskennallinen maaperän jäykkyyttä ilmaiseva arvo, joka perustuu jyrän valssin sisällä olevien kiihtyvyysantureiden tuottamaan tietoon. Jyrän laskentayksikkö muuntaa antureiden antamasta tiedosta maaperän jäykkyyttä ilmaisevaa tietoa, joka on vertailukelpoista eri Bomag-jyrien välillä. Kun käytössä on sama arvo riippumatta jyrän kokoluokasta niin arvot ovat vertailukelpoisia työmaiden välillä (edellyttäen että vallitsevat olosuhteet ovat samankaltaiset). 3D-järjestelmä yhdistettynä Bomag 5-sarjan jyrään avaa uuden ulot-tuvuuden tiedonsiirtoon ja laadunvarmistukseen.