Hyppää sisältöön
Soita

Henkilöstö

on yrityksen tärkein investointi

7.2.2023

Henkilöstö on yrityksen tärkein investointi

Työtä tehdään etenkin siitä saatavan korvauksen vuoksi. Ei kai sitä voi kieltää. Kaikki me tarvitsemme rahaa arjen pyörittämiseen. Mutta onko palkka SE asia, joka saa meidät todella viihtymään työssä? Useissa tutkimuksissa on todettu, että hyvä työpaikka koostuu varsin monista seikoista ja palkka näyttelee työssä viihtymisen kannalta itseasiassa vain hyvin pientä osuutta. Suuri osa työssä viihtymisestä muodostuu työntekijälle tarjottavista eduista ja työpaikan sekä työnantajan ominaisuuksista. Näiden lisäksi meidän jokaisen perimmäisenä tavoitteena on elää mahdollisimman mielekästä elämää. Niin vapaa-ajalla kuin työajalla. Miksi me täällä muuten olisimme, jos se emme tekemässä omasta elämästämme mahdollisimman mielekästä?

Työn mielekkyyteen panostetaan Rotatorilla muun muassa tarjoamalla työntekijälle joustavia työskentelymahdollisuuksia. Joustavuus voi olla esimerkiksi, työtehtävien niin salliessa, liukuvat työajat tai osittainen etätyömahdollisuus. Koska monet työtehtävät vaativat nykyään joustamista työnantajan toiveiden mukaisesti on luonnollista, että työnantaja kuuntelee myös työntekijän toiveita. Automaationa näitä asioita ei tietenkään voi pitää, vaan asioista neuvotellaan aina tapauskohtaisesti. Tavoitteena on kuitenkin löytää aina se molempia osapuolia parhaiten ja tasapuolisesti hyödyttävä ratkaisu.

Rotatorin halu olla paras kumppani asiakkaille ja yhteistyökumppaneille vaatii jatkuvaa henkilöstön kehittämistä. Ihmisellä on luontainen tarve kehittyä. Kehittyminen ei välttämättä tarkoita tarvetta muutoksille. Voi olla että toinen viihtyy työssä joka tarjoaa paljon haasteita ja uuden oppimista ja toinen taas työssä joka on vakaata, mutta jossa voi kehittää omia kykyjään entistä paremmaksi. Yksilöiden tarpeet ovat usein erilaisia. Rotator kouluttaa työntekijöitään aktiivisella otteella, sillä se on sekä yrityksen että työntekijän etu. Koulutukset mietitään siten että ne aktivoivat työntekijää, vahvistavat työntekijän osaamista ja auttavat selviytymään entistä paremmin nimetyissä työtehtävissä. Koulutusasioita käsitellään tasaisin väliajoin, muun muassa esimiehen kanssa järjestettävissä kehityskeskusteluissa. Lisäksi koulutustarpeen voi ilmaista esimiehelleen tai HR-asiantuntijalle aina kun kokee että sille on tarvetta.

Työn ja työnantajan halutaan olevan vakaa. Vakaus tuo mielenrauhaa ja taloudellista turvaa. Rotator on vuodesta 1954 alkaen tarjonnut työpaikan sadoille ihmisille. Tälläkin hetkellä Rotator-konserni työllistää yli 170 työntekijää eri työtehtävissä. Vakaudesta kertonee myös se, että yrityksestä löytyy jopa 40-vuoden työuran tehneitä työntekijöitä. Työympäristön kokemus on myös suunnaton voimavara. Pitkät työsuhteet mahdollistavat sen, että asiakkaiden ja työntekijöiden välille kehittyy luottamussuhteita, jotka lisäävät työn mielekkyyttä ja tarjoavat asiakaspalveluun ja sidosryhmäyhteistyöhön syvemmän ulottuvuuden.

Monet arvostavat myös virkistys- ja harrastustoiminnan tukemista. Työpaikalla tehdään töitä, mutta välillä tekee hyvää tuulettua työkavereiden kanssa. Rotatorilla tästä puolesta pidetään huolta toimipistekohtaisella virkistysbudjetilla. Lisäksi yhtiön perinteisiin on kuulunut jo vuosia järjestää yhteinen kokoontuminen henkilökunnan yhteisillä kesäpäivillä mukavan harrastustoiminnan ja yhdessäolon parissa. Näiden lisäksi Rotator tukee myös työntekijöiden vapaa-ajan harrastuksia liikunta- ja kulttuuriedulla, jonka käytöstä jokainen työntekijä voi itse päättää mieltymystensä mukaan.

Aina aika ajoin meille jokaiselle saattaa tulla myös tarvetta käyttää terveyspalveluja. Terveys ja hyvinvointi on tärkeä asia sekä töissä että vapaa-ajalla. Rotatorin työntekijöilleen tarjoama työterveyshuolto on erittäin kattava ja toimii maanlaajuisesti. Rotatorin pyrkimyksenä on minimoida työtapaturmat ja optimoida työolosuhteet. Rotatorin jälkipalveluille onkin myönnetty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO45001:2018 -sertifikaatit osoituksena laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjohtamisen eteen tehdystä kehitystyöstä. Määrätietoinen työterveys- ja turvallisuusjohtaminen mahdollistaa turvallisen ja riskittömän työympäristön kaikille työntekijöillemme, kumppaneillemme ja asiakkaillemme. Tavoitteenamme on 0 tapaturmaa.

Rotatorilla vedetään yhtä köyttä ja alalla toiminut perheyritys kiinnostaa työnhakijoita laajasti. Tänä päivänä on työnhakijan markkinat ja kilpailu hyvistä työntekijöistä on kovaa. Hyvä tekemisen meininki, asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja ymmärtäminen, ongelmien ratkaisukyky ja tiimityötaito ovat Rotatorilla arvostettuja asioita. Henkilökunta on yrityksen käyntikortti ja hyvin viihtyvä henkilöstö näkyy positiivisena kaikessa tekemisessämme myynnistä jälkipalveluihin.

 

-Elina Valtatie, HR-asiantuntija

Kiinnostaako ura Rotatorilla?