Hyppää sisältöön
Soita

Bomag Variocontrol ja Bomap - Pettämätön yhdistelmä

3.5.2021

Bomag-jyrät tarjoavat tarkkaa dokumentointia ja optimoituja ajokertoja

Saksassa valmistettavat ja Rotator Oy:n jo yli 50 vuotta edustamat Bomag-jyrät tunnetaan ammattipiireissä ainutlaatuisesta Variocontrol-järjestelmästään. Sen avulla turhat ajokerrat jäävät historiaan, eikä ylitiivistystä pääse tapahtumaan. Nyt Suomessa on pilotoitu myös Bomap-järjestelmää, joka kerää dataa Googlen karttapohjalle ja dokumentoi työmaalla tapahtuvan tiivistämisen myöhemminkin tarkasteltavaksi. Molemmat edellä mainitut työkalut oikein käytettynä säästävät aikaa ja laskevat kustannuksia. Myös jyrien integrointi 3D-järjestelmiin on jo tätäpäivää.

Teemu Tourunen on vastikään Rotatorin palvelukseen astunut Bomag-jyrien tuotepäällikkö. Jyrien lisäksi miehen vastuulla on myös Hitachi-maarakennuskoneet sekä Furukawa-työlaitteet. Ensimmäiset kuukaudet ovat kuluneet tuotteisiin tutustumiseen.

”Omaan pitkän kokemuksen maarakennuskoneista. Aloitin aikanaan asentajana. Sitten siirryin työnjohtoon, tekniseen tukeen ja siitä tuotepäälliköksi. Esimerkiksi kaivukoneet ovat tulleet tutuksi jo edellisen työnantajan palveluksessa. Jyräpuolessa on ollut ehkä eniten uutta opiskeltavaa”, kertoo Tourunen.

”Suomessa monet tiestön ongelmat johtuvat huonoista pohjatöistä ja varsinkin epätasaisesta tiivistyksestä. ”Aja 15 kertaa tuosta yli, niin sitten on hyvä” -ajattelutapa on kuitenkin onneksi väistynyt ja Bomag tarjoaa monia työkaluja tiivistystapahtuman optimointiin. Parhaimmissa malleissa automatiikka hoitaa annettuun kantavuusarvoon pääsemisen ja kuljettaja voi keskittyä muuhun työsuoritukseensa.”

”Kun tiivistystapahtumasta saadaan tarkka raportti tilaajalle, vältytään monelta jälkipuinnilta. Variocontrolista kantavuusarvot (MN/m2), ajokerrat ym. saadaan tallennettua, mutta vieläkin kattavamman raportoinnin tarjoaa Bomap-sovellus, josta on olemassa kevyt- ja toimistoversio. Sitä on jo pilotoitu Suomessakin”, tietää Tourunen.

Sovellus on ladattavissa Google Play-sovelluskaupasta ja sen luvataan toimivan kaikissa Android-laitteissa. Sovellus siis auttaa hallitsemaan tiivistystapahtumaa muun muassa mitoittamalla ajokerrat oikein ja näin optimoimaan ajan käytön. Android laitteen GPS-yhteyttä hyödyntävä järjestelmä tallentaa ajokerrat ja piirtää tiivistystapahtumasta Googlen karttapohjalle kaavion. Saavutettu kantavuusarvo ilmaistaan värein kartalla.

Kehittyneempi versio välittää tietoa sovellukseen myös jyrästä. Bluetooth-yhteyden kautta Bomapiin on saatavilla muun muassa sijaintitiedot, kantavuusarvot (EVIB tai MN/m2), jyrän perustiedot sekä yliajokerrat. Järjestelmää on mahdollista päivittää edelleen toimistoversiolla, jonka avulla työmaan etenemistä voidaan seurata etänä. Dokumentti voidaan myös tallentaa vaikkapa PDF-formaattiin ja lähettää työn tilaajalle. Näin myös maapohjien ja rakennekerrosten tiivistys tulee taltioitua myöhempää tarkastelua varten.

”3D-järjestelmien hyödyntäminen maantiivistyksessä on sekin jo totta. Käytössäkin näitä on jo myös Suomessa ja myös kyselyitä on ollut. Korkotiedot saadaan jatkossa siis myös tiivistystapahtumasta. Trimblen järjestelmä on ollut jo pitkään käytössä eräällä asiakkaallamme ja esimerkiksi Leican kanssa on parhaillaan myös projekti menossa”, valistaa Tourunen.

Novatronin Xsite Pro 3D -järjestelmään pilotoitiin jo vuonna 2017 jyräsovellusta. Sekin pystyy hyödyntämään suoraan Bomagin Variocontrol-järjestelmän EVIB-arvoa.

Variocontrol sen olla pitää

Rotatorin asiakkaille toimitettavat ja Rotarentin vuokralla olevat jyrät ovat jo lähes poikkeuksetta Variocontrol-jyriä.

Variocontrol-järjestelmä koostuu etäisyyden mittayksiköstä, kahdesta kiihtyvyysanturista, valssin koneikosta, laskentayksiköstä ja näytöstä. Variocontrol-järjestelmässähän iskun pituus ja suunta säätyvät automaattisesti asetetun tiiveysarvon mukaan. Pehmeissä kohdissa isku suuntautuu automaattisesti enemmän pystysuuntaan. Enemmän tiivistetyssä kohdassa isku taas kohdentuu enemmän vaakasuuntaan. Homogeeninen tiivistystulos saavutetaan automatiikan avulla.

Työn suorittamiseen on olemassa joko manuaali- tai automaattitila.

Manuaalitilassa kuljettajalla on mahdollisuus valita ohjaamon kiekon kuudesta vaihtoehdosta iskun pituus ja suunta. Esimerkiksi silloin kun halutaan varjella rakennetussa ympäristössä olemassa olevia rakennusten perustuksia värähtelyiltä, on mahdollista valita vaakasuuntainen isku. Vastaavasti haettaessa maksimaalista iskutehoa, voidaan iskun suunta kääntää pystysuuntaiseksi.

Automaattitilassa taas valitaan samasta kiekosta tavoiteltava tiiveysarvo (MN/m2), jolloin jyrän automatiikka säätää iskun kulmaa ja pituutta. Edelleen järjestelmässä on mittaustila, jonka avulla saavutettua tiiveysarvoa (Evib) tarkkaillaan.

”Kaikki asiakkaat ovat kerran Variocontroliin tutustuttuaan vihkiytyneet sen käyttäjiksi jatkossakin. Sillä saavutettavat edut ovat kiistattomat ja mikä parasta, järjestelmän avulla jyräkokoa voidaan pienentää. Näin säästyy esimerkiksi kuljetus- ja polttoainekustannuksissa”, tietää Tourunen.

”Vaikka järjestelmä on ollut Bomagilla käytössä jo varsin pitkään, ei sitä ja sen tuomia etuja vieläkään aivan täysin tunneta. Takapuolituntumaan ei jyrän ohjaamossakaan enää kannattaisi luottaa. Varioconrolilla ylitiivistys eliminoituu pois. Isku maaperään on hallittu ja oikein suunnattu”, jatkaa Tourunen.

”Kun asiakas ostaa tai vuokraa ensimmäistä kertaa Variocontrolilla varustetun jyrän, meidän asiantuntijamme Pauliina Koponen antaa koulutuksen sen käyttöön. Esimerkiksi Sevettijärvellä alkaa pian iso Destian työmaa, jonne olemme menossa antamaan käyttöopastuksen.”

Rotatorin kysytyimmät jyrämallit ovat BW177D-5 (BW177BVC-5) ja BW213D-5 (BW213 BVC-5). Suluissa olevat tyyppimerkinnät ovat Variocontrol-malleja. Tyyppinumerot kertovat työpainon ja työleveyden eli esimerkiksi malli 213 on 13 tonnin jyrä 2,1 metrin työleveydellä.

Bomag-vuokrajyriä oli vielä huhtikuun puolivälissä Tampereen Rotatorin pihamaalla koeajettavissa. Sesonki niille on kuitenkin alkanut ja kysyntä sulan maan aikaan on kiivasta, sillä esimerkiksi asfaltointeja tehdään tänäkin vuonna paljon. Kuvassa on suosittu malli BW177BVC-5.

Bomap-sovellus tuo työmaan Google-karttapohjalle. Android-tablettiin tai -älypuhelimeen ladattava sovellus antaa reaaliaikaista tietoa tiivistystapahtumasta. Se optimoi ajokerrat ja näyttää eri väreillä, vaaditaanko lisätiivistystä (vihreä ja punainen) vai ollaanko asetetussa tavoitteessa (sininen). Raportti voidaan tulostaa PDF-muotoon ja lähettää eteenpäin sähköpostilla suoraan koneen ohjaamosta.

teksti ja kuvat: Olli Päiviö