Hyppää sisältöön
Soita
Sami Laitila
17.4.2020
Sami Laitila

Menestystä kaivosteollisuudesta

Avainasemassa luottamus ja toimiva palvelu.

Viimeisten vuosikymmenten aikana yksi toimintamme kasvualueista on ollut kaivostoimintaan liittyvien koneiden myynti. Kaivosalan konemyynti vaihtelee Suomessa vuodesta toiseen, mutta kasvutrendi on selvä. Olemassa olevat kaivokset ovat viime aikoina laajentaneet toimintaansa, ja uusia kaivoshankkeita on käynnistymässä. Erilaisten akkumetallien tarve maailmalla on voimakkaassa kasvussa, ja Suomessa on suunnitteilla useita akkuteollisuushankkeita, joihin liittyy oleellisena osana kaivostoiminta.

Rotator tarjoaa kaivoskäyttöön Hitachin kiviautoja ja isoja tela-alustaisia kaivinkoneita, jotka sopivat mm. maansiirtoon, kaivostoimintaan ja louhintaan. Kaivostoiminnassa käytetään usein yli 200-tonnisia koneita, jotka ovat kymmenen kertaa tavallisia kaivinkoneita isompia.

Hitachilla on pitkä kokemus kaivoskoneiden valmistuksesta, ja yritys on kaivinkoneissa markkinajohtaja maailmanlaajuisesti. Hitachin koneet ovat erittäin tehokkaita, ja niiden käyttökustannukset ja käytettävyys ovat markkinoiden kilpailukykyisimmät. Lisäksi kiviautopuolella vahvuutena on sähkötoimisuus, jolle puolelle Hitachille on kertynyt kokemusta ja huippuosaamista mm. sähköjunavalmistuksesta.

Sopivat hyvin Suomen olosuhteisiin

Hitachin lisäksi meiltä menee louhoksiin ja infrahankkeisiin Bellin dumppereita, jotka ovat monessa kohdassa edistyksellisempiä kuin kilpailijoiden koneet. Bell sopii erittäin hyvin Suomen märkiin, mutaisiin ja liukkaisiin olosuhteisiin, ja niiden polttoaineenkulutus on alhainen. Uutena osana tarjontaamme ovat kotimaiset Metson Lokotrack murskaus- ja seulontalaitokset, joita vuokraamme myös louhoksiin ja pienemmille toimijoille. Lisäksi toimitamme maanalaisiin kaivoksiin Merlon kurottajia, joita on käytössä mm. Elijärvellä ja Kittilässä.

Kaivosteollisuuden puolella Rotatorin toimittamia koneita on käytössä Terrafamen Sotkamon kaivosten lisäksi esimerkiksi Yaran kaivoksella Siilinjärvellä ja Lapissa Kevitsassa, jossa paikalliset urakoitsijat käyttävät meidän koneitamme. Louhoksiin sopivia 90-tonnisia Hitachi-kaivinkoneita toimitetaan myös Nordkalkille.

Ympäristökysymykset korostuvat

Kaivosalalla on edelleen käytössä päästömääräyksiltään EU taso II -laitteita, mutta tulevaisuudessa – ja oikeastaan jo nyt – tuotantotavoista ja laitehankinnoista päätettäessä ympäristökysymykset ja päästönormit ovat yhä keskeisemmässä roolissa. Sen tähden kaivosalalle toimitettavat uudet koneet ovat yhä useammin sähköllä toimivia ja mahdollisimman automatisoituja.

Hitachin kiviautoihin on tarjolla pitkälle kehitetty trolley-järjestelmä, jota käytettäessä ylämäessä voidaan auton ja kuorman liikuttamiseen käyttää dieselvoiman sijasta ajojohdoista tulevaa sähkövoimaa. Tämä ratkaisu tuottaa ympäristöystävällisyyden lisäksi merkittäviä säästöjä. Myös kaivinkoneita on saatavissa sähkökäyttöisinä.

Toinen tärkeä elementti on autonomisuus – kiviautoissa ei tarvita kuskia, jos ne liikkuvat autonomisesti ennalta määrättyjä reittejä pitkin. Tämäkin trendi on selvä, mutta laajempi käyttö edellyttää, että samalla alueella muu liikenne on tarkasti kontrolloitua.

Luottamus ja toimiva palvelu avainasemassa

Pääsyy siihen, että suuret kaivosalan toimijat ovat valinneet meidät yhteistyökumppaniksi, on se, että palvelu pelaa luotettavasti. Meillä on ollut jo yli 10 vuoden ajan oma kaivoshuolto, jossa on yli parikymmentä asiansa osaavaa työntekijää. Meillä on pitkä kokemus kaivoskoneiden kunnossapitämisestä, ja tunnemme asiakkaiden toiminnan ja olosuhteet perin pohjin. Koko organisaatiomme tukee kaivospuolen asiakkaita.

Asiakkaamme pitävät tärkeänä myös sitä, että yhteistyömme laitevalmistajien kanssa on jatkunut pitkään ja että Rotator yrityksenä on tunnettu ja maineeltaan hyvä.

Kaivostoiminta on meille tärkeää liiketoimintaa sekä myynnin että jälkipalveluiden näkökulmasta. Konepuolella kaivoksiin menevät laitteet ovat käytössä jopa yli kymmenen vuotta, ja niiden hinta on satoja tuhansia tai jopa miljoonia euroja. Kaivoskoneet toimitetaan yhä useammin huoltosopimuksella.

Kasvua näkyvissä

Suomessa on paljon arvometalleja, joiden kysyntä kasvaa koko ajan. Kotimaisen kaivosteollisuuden kasvun jatkuminen edellyttää sekä perinteisemmän kaivosteollisuuden että akkuteollisuuden puolella sitä, että kaikissa toimintatavoissa otetaan huomioon ympäristökysymykset. Me haluamme auttaa alan toimijoita kehittämään liiketoimintaansa ympäristöystävällisemmäksi, turvallisemmaksi, nykyaikaisemmaksi ja tuottavammaksi mm. edellä mainittujen sähköistämis- ja automatisointiratkaisujen kautta.

 

Sami Laitila

Rotator Oy:n kaivosliiketoiminnan johtaja