NISSAN FORKLIFT on nykyaikaistanut Espanjan tehtaan tuotantolinjat

18.11.2011

Nissan Forklift Espanja S.A. on saanut valmiiksi trukkituotantolinjojen nykyaikaistamisprojektin.

Nykyaikastamisen ansiosta sekä tuotannon joustavuus että työskentelyergonomia ovat parantuneet. Lisäksi myös tuotantokapasiteetti on kasvanut oleellisesti. Tämä kauaskantoinen prosessi on toteutettu kahdessa vaiheessa, ilman että tuotannon laatu tai tuottavuuus kärsivät.

Ykkösvaiheen tavoite oli muuttaa tuotantofilosofiaa niin sanotusta &ldquokiinteästä maston kokoonpanopaikasta&rdquo liikkuvaan mastoaihion kokoonpanoon. Kokonaan uusi maston kokoonpanolinja rakennettiin varsinaisen trukin tuotantolinjan
rinnalle. Linja päättyy kohtaan mistä alkaa maston asennus itse trukkiin.

Kakkosvaiheessa varsinainen trukkien kokoonpanolinja uusittiin kokonaan. Samassa yhteydessä uuden kokoonpanolinjan rinnalle rakennettiin uusi, joustava materiaalivarasto. Näin jokainen komponentti saadaan juuri oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan valmistusprosessin edetessä. Täsmällisyys on seurausta materiaalinkäsittelyssä tapahtuneesta oleellisesta kehityksestä.

Toteuttaessaan vaiheen kaksi, on Nissan Forklift saavuttanut tavoitteensa valmistaa trukkeja joiden laatu, kustannukset sekä valmistususaika ovat optimaaliset johtuen henkilöstön, materiaalien ja tuotantolaitteiden paremmasta
hyödyntämisestä.

Nissan Forklift on panostanut molempiin vaiheisiin yli miljoona euroa nykyaikaistaessaan tuotantolinjojaan. Tuottavuus on parantunut n. 10 % ja Nissanin jo aikaisemmin tunnettu korkea laatu on parantunut entisestään.
Uudet kokoonpanolinjat pystyvät nyt tuottamaan sekä uusia malleja, että ottamaan huomioon asiakkaiden erikoistoiveet nopeallakin reaktioajalla. Myös toimitusajat ovat nopeutuneet.

Nissan Forklift Corporation on Nissan Motor Company Ltd:n kokonaan omistama tytäryritys. Yritys suunnittelee, valmistaa ja on mukana toimittamassa kokonaisia materiaalinkäsittelylinjoja. Asiakkaalle voidaan tarjota kasvanutta
riippumattomuutta, suurempaa tuottavuutta sekä alhaisempia kustannuksia. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Amsterdamissa Hollannissa. Nissan Forklift Europe markkinoi tuotteitaan jo yli 40 maassa jälleenmyyjiensä
kautta niin Euroopassa kuin Länsi- ja Pohjois-Afrikassa.

Lue koko lehdistötiedote tästä linkistä