Bomag maantiivistys ja mittalaitteet

Bomag mittalaitteet ja järjestelmät yksivalssijyriin

Bomagin kehittämä EVIB mittausteknologia ja laitteisto mahdollistavat tiiveyden seurannan, tulostuksen tai tallennuksen tietokoneelle. Kaikki mittalaitteet täytyy kalibroida vastaamaan tiivistystyön tilaajan vaatimuksia. Tämä voidaan tehdä esimerkiksi suorittamalla levykoe ja vertaamalla EVIB arvoa MN/m2 arvoon.

Bomagilta on saatavilla seuraavat vaihtoehdot tiiveyden seurantaan:

1. Bomag BEM analoginen tiiveysmittari ilman tulostinta

 1. Analogisella tiiveysmittarilla voidaan seurata kahden kiihtyvyysanturin tuottamaa EVIB-arvoa reaaliaikaisesti analogiselta näytöltä
 2. Etuja:
  • tiivistystulos nähdään reaaliaikaisesti ja heikot kohdat voidaan tunnistaa tiivistystä tehtäessä

2. Bomag Terrameter Professional tiiveysmittari tulostimella

 1. Bomag Terrameter Professional tiiveysmittarissa on myös Bomag käyttäjän hallintapaneeli (BOP) ja kuittitulostin.
 2. Etuja:
  • tiivistystulos nähdään digitaalisessa muodossa reaaliaikaisesti ja heikot kohdat voidaan tunnistaa tiivistystä tehtäessä
  • tiivistettävät väylät voidaan numeroida ja tulostaa suoritetusta tiivistyksestä väyläkohtaiset tulosteet
  • Väyläkohtaisista tulosteista nähdään mm. käytetty iskunpituus, tiivistystaajuus, kuljettu matka y-akselilla, saavutettu tiivistysarvo x-akselilla.

3. Bomag Terrameter Professional ja BCM05 tiedonkeruujärjestelmä

 1. Bomag Terrameter Professional järjestelmään on mahdollista liittää BCM05 tiedonkeruujärjestelmä
 2. Järjestelmään kuuluu tablettitietokone, johon on mahdollista tallentaa väyläkohtaiset tiedot tiivistystapahtumasta. Lisäksi mukana tulee toimisto-ohjelmisto, jonka avulla voidaan siirtää tietoa tabletilta, esimerkiksi USB-tikulla, toimistossa oleville koneille.
 3. Tabletissa näkyy tiivistettävän alueen tiiveystulokset värein ilmaistuna. Käyttäjä määrittää tavoitearvot, jonka mukaan tieto tallentuu tabletin kuvaajaan.
 4. Tabletilta tieto on siirrettävissä edelleen tietokoneelle myöhempää arkistointia varten.
 5. Etuja:
  • tiivistystulos nähdään digitaalisessa muodossa reaaliaikaisesti ja heikot kohdat voidaan tunnistaa tiivistystä tehtäessä
  • tiivistettävät väylät voidaan numeroida ja tulostaa suoritetusta tiivistyksestä väyläkohtaiset tulosteet kuittitulosteina
   • Väyläkohtaisista tulosteista nähdään mm. käytetty iskunpituus, tiivistystaajuus, kuljettu matka y-akselilla, saavutettu tiivistysarvo x-akselilla.
  • tiivistystulos voidaan tallentaa tabletille ja siirtää myöhemmin tietokoneelle USB-tikulla

4. Bomag Terrameter Professional, BCM05 tiedonkeruujärjestelmä ja Bomag Starfire iTC GPS-järjestelmä

 1. BTM-professional+BCM05 järjestelmää on mahdollista täydentää edelleen Bomag Starfire GPS-järjestelmällä. Tämä järjestelmä mahdollistaa tietojen keruun ilman että kuljettajan täytyy ilmoittaa työstettävän väylän numeroa järjestelmälle. Järjestelmä tunnistaa jyrän sijainnin ja antaa 20cm tarkkuudella olevan paikkatiedon (edellyttää sateliittiyhteyttä). Paikkatiedon ja tiiveystuloksen yhdistämällä jyrä piirtää tiiveyskarttaa työstettävästä alueesta BCM05-tabletin näytölle, josta tieto on siirrettävissä edelleen esimerkiksi USB-tikulla konttorin tietokoneelle.
 2. Etuja:
  • tiivistystulos nähdään digitaalisessa muodossa reaaliaikaisesti ja heikot kohdat voidaan tunnistaa tiivistystä tehtäessä
  • Tiivistyksestä muodostuu kartta tabletille automaattisesti työn edetessä
  • tiivistystulos voidaan tallentaa tabletille ja siirtää myöhemmin tietokoneelle USB-tikulla
  • Työkohteesta voidaan tulostaa/tallentaa kartta

Tiivistyksen laaduntarkkailu

Bomag tärylätkät (BPR45/55D mallista ylöspäin) on mahdollista varustaa lisävarusteena saatavalla Bomag Economizer tiiveysmittarilla. Tiiveysmittarilla varustetun tärylätkän kuljettaja suoriutuu nopeammin ja oikeammin tiivistystehtävästään. Bomagin tekemän tutkimuksen mukaan tiiveysmittarilla varustettu tärylätkä säästää 30% tiivistykseen käytettävää aikaa, ja lisäksi tärylätkän kuljettaja voi varmistua että tiivistettävä kohde on tiivistetty tasalaatuisesti. Näin vältytään myös mahdollisesti myöhemmin tulevilta työkohteen huonosta tiivistyksestä johtuvilta jälkikorjauskustannuksilta.