Henkilönostinten tarkastukset

Henkilöiden nostamiseen ja nostamisessa käytettävien laitteiden käyttöön liittyy riskitilanteita, jonka vuoksi laitteiden käyttö on tarkoin säädeltyä ja valvottua toimintaa. Nostimien käyttäjien turvaksi on säädetty laki, jonka mukaan tarkastamatonta henkilönostinta ei saa käyttää. Maahantulotarkastuksen jälkeen nostimet tuleekin tarkistuttaa vuosittain. Rotatorilla lakisääteisiä vuositarkastuksia tekevät kokeneet, sertifioidut nostintarkastajat. Ammattilaisen toimesta tarkastettu henkilönostin on turvallinen ja toimintavarma työkone.

SERTIFIOIDUT HENKILÖNOSTINTARKASTUKSET

MAAHANTULOTARKASTUKSET

Rotator suorittaa koneen maahantulotarkastuksen ennen koneen toimitusta asiakkaalle. Näin varmistutaan siitä, että laite vastaa kaikkia määräyksiä.

VUOSITTAISET MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSET

Henkilönostin on tarkastettava vuoden välein ja tarkastuksen saa suorittaa vain sertifioitu nostintarkastaja, joita Rotatorilla on useita.

PERUSTEELLISET PURETTUNATARKASTUKSET (ns. 10-vuotistarkastukset)

Rotator suorittaa myös lakisääteisiä perusteellisia purettunatarkastuksia, joissa henkilönostin puretaan osittain ja tietyt komponentit tarkastetaan NDT-menetelmin. Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä vähintään 10 vuoden välein.

Ota yhteyttä Rotatoriin, kun haluat varmistua henkilönostimesi turvallisuudesta.

 

Ota yhteyttä huoltoomme:

Nimi *

Yritys *

Puhelinnumero *

Sähköposti *

Aihe *

Viesti *