BOMAG tekee historiansa suurimman yksittäisen investoinnin rakentamalla uuden valssitehtaan Boppardiin Saksaan

25.7.2012

BOMAG, maailman markkinajohtaja maantiivistysteknologiassa, juhli suurin seremonioin maailman huippuluokan jyrien valssitehtaan rakentamisen alkua 15.6.2012. Tämä merkitsee mittavaa laajennusta Bomagin Boppardin tehdasalueella. Valmistuttuaan tuotantotilojen koko on n. 12,600 m2. Hanke edellyttää noin 21,5 miljoonan euron investointia, ja se on suurin yksittäinen investointi yrityksen 55 vuoden historiassa.

Uuden tehtaan rakentamisen on määrä alkaa heinäkuussa 2012 ja tuotanto aloittaa kesällä 2013. Tehtaan valmistuttua nykyinen kapasiteetti kaksinkertaistuu. Uudessa tuotantorakennuksessa tullaan kiinnittämään huomiota myös ympäristöä säästäviin ratkaisuihin. Tähän kuuluvat esimerkiksi lämmön talteenotto, innovatiiviset tuotantoteknologiat ja logististen prosessien optimointi.

Nykyiset tuotantolaitokset ovat erillisissä rakennuksissa, kun taas uudessa tuotantorakennuksessa kaikki on yhdistetty saman katon alle. Koska varasto on lähellä kokoonpanoa, trukkiajoja tarvitaan vähemmän. Nykyaikainen logistiikkajärjestelmä tavarantoimituksille, robottien lisääntynyt käyttö ja automaattiset kuljetusjärjestelmät sekä korkea automaatioaste lisäävät yrityksen kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Kaikesta automaatiosta huolimatta uuden tehtaan painopiste on edelleen ihmisissä. Tuotanto perustuu ryhmätyöskentelyyn, jossa kullakin työntekijällä on vastuu omasta työstään ja vapaus tehdä päätöksiä. Automaation lisääminen helpottaa henkilökunnan työtaakkaa, mutta ei aiheuta työpaikkojen menetyksiä. Päinvastoin, kun viimeisin laajennusvaihe on saavutettu, uusi tehdas työllistää 160 henkilöä, joka on lähes kaksinkertainen tämän hetken tilanteeseen.

Lue lisää osoitteesta www.bomag.com