BOMAG investoi 1 milj. euroa nuorten aikuisten kouluttamiseen

25.7.2012

BOMAG investoi 1 milj. euroa nuorten aikuisten kouluttamiseen

BOMAG jatkaa panostustaan Boppardin toimipaikkaan ja sen tulevaisuuteen. 5. 7.2012 yhtiö juhli nykyisen koulutuskeskuksen laajennuksen alkamista.

Koulutus on aina ollut tärkeää BOMAG:ille – noin 1400 työntekijän yritys ei ole vain alueensa suurin työllistäjä se tarjoaa tällä hetkellä myös monipuolisia harjoittelumahdollisuuksia yhteensä 70 nuorelle aikuiselle tuotannon, kaupan ja tekniikan aloilla. Se on näin ollen myös yksi suurimmista koulutuksen tarjoavista yrityksistä.

Yhtiömme tarvitsee hyvin koulutettuja nuoria, jotka turvaavat tulevaisuutemme” sanoo henkilöstöjohtaja Thomas Merfeld. ”Annamme siis harjoittelijoillemme paitsi täydellisen oppimisen edellytyksiä, mutta myös henkilökohtaista ohjausta”. Koulutukseen osallistuvat saavat myös käytännön oppeja ja heille järjestetään seminaareja esimerkiksi taloudellisen suunnittelun perussäännöistä henkilökohtaisten taitojen kehittämistä unohtamatta.

Jotta parhaita koulutusohjelmia voidaan tarjota myös tulevaisuudessa, yhtiö investoi nyt miljoona euroa koulutuskeskuksen laajentamiseen kaupallisiin aloihin. Nykyinen keskus laajentuu yhteensä 550 m2:llä. Samaan aikaan työstökonelaitteita ja muita teknisiä laitteita päivitetään vastamaan tiettyjen vaatimusten mukaista, nykyaikaista koulutuskeskusta. Vuodesta 2013 alkaen tavoitteena on saada jopa 90 nuorta naista ja miestä aloittamaan siellä. Lisäksi noin 100 opiskelijan odotetaan saavan ensimmäisen käytännön kokemuksensa työskentelystä metallialan yrityksessä.

Lue lisää osoitteesta www.bomag.com